Cicles formatius

Formació en centres de treball

FCT
FCT
Pràctiques a l'Empresa

El Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) és un bloc de formació específica dels ensenyaments de formació professional que es desenvolupa a l’empresa. És obligatori a tots els cicles formatius i té com a objectiu que l’alumne posi en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un àmbit real de treball.

  • Completar la formació laboral amb una experiència real en un lloc específic.
  • Integrar dins del currículum de l’alumne accions orientades a facilitar la transició cap al món del treball.
  • Possibilitar el coneixement de les tecnologies reals utilitzades per l’empresa.

Aquestes finalitats només poden assolir-se amb la col·laboració d’empreses dels diferents sectors sensibles a aquestes necessitats i disposades a ajudar en la formació dels professionals del futur.

FCT

Programa E+E

A La Salle Gràcia gestionem el quadern de pràctiques a través del Programa E+E (empresa+escola, escola+empresa) i l’aplicatiu QBID Alumne.

E+E és un conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya que busca facilitar la relació entre el món educatiu i el món productiu.

FCT
CreaEscola Quality Certificate for Education Website