Oferta educativa

Educació secundària

1r curs
2n curs
3r curs
4t curs

Raons per aprendre amb nosaltres

Aquesta etapa està concertada pel
LaSalle-Gracia-01-16
Continuïtat entre etapes

Projectes d’Innovació Educativa

La nostra és una proposta de qualitat dins una escola oberta i acollidora, dinàmica i viva. 

NCA

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluadora clara, que dona ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

HARA

El projecte Hara educa en un dels paradigmes educatius del moment: la interioritat des de diferents dimensions. Es treballa en sessions, després de les quals es comparteix cada experiència que s’ha generat en el nostre interior com a part fonamental de les mateixes

Aprenentatge cooperatiu

La nostra oferta educativa incorpora la cooperació com a cultura, estil i sistema en el qual desenvolupar una forma d’ensenyar i d’aprendre on tots guanyem.
L’aprenentatge cooperatiu complementa el treball, l’esforç i l’afany de superació individual, enriquint-ho amb experiències on tots aporten, comparteixen, tenen objectius comuns i celebren el que s’aconsegueix: l’equip guanya.
Aquest plantejament és extensiu a la comunitat educativa, ja que requereix actituds i valors que han d’impregnar el dia a dia. S’aprèn a cooperar, cooperant.
El disseny d’implementació i desenvolupament es recolza en les propostes d’investigadors de referència com són Johnson & Johnson i la Universitat de Vic.

Projecte lector

A La Salle Gràcia un altre dels eixos principals és la lectura. Per aquest motiu i dins del nostre projecte lector, a secundària implementem mitja hora diària de lectura repartida en dues franges de 15 minuts que coincideixen amb la tornada a les aules dels alumnes a la pujada del pati i a la tornada de dinar.

Es vol fomentar el gust per la lectura i és en aquestes estones on l’alumnat pot llegir allò que més li agradi, des de llibre d’aventura a revistes de contingut variat.

APS

El projecte APS es realitza a 4t d’ESO i té un càrrega horària d’una hora setmanal en la qual l’alumnat participa realitzant diferents projectes d’aprenentatge i servei a la comunitat.
Aquest servei tant pot ser destinats a altres etapes de l’escola com a entitats veïnes del barri-

FAIG

Dins de l’entorn NCA, l’alumnat farà un projecte a part, anomenat FAIG, on es treballarà de manera transversal i cooperativa diferents matèries amb la finalitat d’arribar a un producte final. Acostumem a repartir els projectes FAIG de la següent manera:

  • 1r d’ESO: Representació i muntatge de l’obra teatral “Els Pastorets”. Pràctiques de ciències naturals. La volta al món en monuments.
  • 2n d’ESO: Tecnologia – Robòtica. Periodisme – redacció.
  • 3r d’ESO: Representació i muntatge d’una obra musical (cada any canvia l’obra). Pràctiques de Biologia al laboratori.

Utilitza les fletxes ← i → del teu teclat per navegar les opcions

Estructura de l’ESO

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. El quart curs, a més, posa especial atenció en l’orientació acadèmica posterior i en la integració a la vida laboral.

L’alumnat que ha completat satisfactòriament l’educació secundària obligatòria (ESO) té la possibilitat d’accedir al món laboral o bé continuar estudis en la formació professional de grau mitjà, els ensenyaments esportius de grau mitjà, les arts plàstiques i disseny de grau mitjà o el Batxillerat.

Projectes propis d’ESO

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars, o paraescolars, tenen la voluntat de complementar l’aprenentatge curricular i la formació integral dels nostres nens i joves.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website