Actualitat

La Salle Gràcia, referent en Formació Professional Dual a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Què és la Formació Professional Dual?

La formació professional dual és un model educatiu que combina l’aprenentatge teòric al centre educatiu amb la pràctica a l’empresa, oferint a l’alumnat una experiència formativa completa i integrada. Aquesta modalitat permet adquirir coneixements pràctics en un entorn laboral real, complementant així l’educació acadèmica amb experiència professional. Si et preguntes “què és la formació professional dual?“, és essencial saber que aquest sistema es basa en una estreta col·laboració entre els centres educatius i les empreses, facilitant la transició dels estudiants al món laboral amb major preparació i confiança.

Durant els últims anys, la Formació Professional DUAL s’ha anat consolidant com una modalitat en auge, ja que proporciona una experiència formativa integrada entre els centres educatius i el món empresarial.

La Salle Gràcia, referent en Formació Professional Dual

En aquest nou paisatge formatiu, La Salle Gràcia s’ha anat elevant i posicionant-se com un referent destacat dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Segons l’Informe 2024 sobre Empreses Catalanes i DUAL, realitzat per l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional, La Salle Gràcia s’ha consolidat com un dels 10 centres de Formació Professional amb més convenis de DUAL dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i l’únic centre privat dins d’aquests 10 primers llocs.

Actualment, a La Salle Gràcia comptem amb un total de 453 convenis amb empreses, representant un significatiu 2.6% del total de convenis a l’AMB. Aquesta xifra no només reflecteix el nostre compromís amb la integració del nostre alumnat al món laboral, sinó també la confiança i l’interès que ens mostra el teixit empresarial com a responsables de la formació dels seus futurs professionals.

Per què la Formació Professional Dual està en auge?

La modalitat Dual ofereix a l’alumnat una oportunitat única d’aprendre mitjançant la pràctica, combinant la teoria adquirida al centre educatiu amb l’experiència directa en l’àmbit laboral, mitjançant la realització de pràctiques remunerades Això no només enforteix les habilitats tècniques dels alumnes, sinó que també els dota d’una visió ampliada del seu sector i fomenta el desenvolupament de competències personals i professionals essencials per a la seva futura inserció laboral.

Des de La Salle Gràcia, volem expressar el nostre sincer agraïment a les empreses col·laboradores que fan possible aquest model formatiu, que contribueixen a la preparació i al creixement del nostre alumnat. Aquest compromís conjunt entre la comunitat educativa i el sector empresarial no només enriqueix el sistema de Formació Professional, sinó que també promou una cultura de col·laboració i innovació molt necessària per afrontar els reptes del mercat laboral actual i futur.

A La Salle Gràcia treballem per formar professionals capacitats per afrontar els reptes del món laboral actual i emergent.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website