Oferta educativa

Educació primària

Cicle inicial (de 6 a 8 anys)
Cicle mitjà (de 8 a 10 anys)
Cicle Superior (de 10 a 12 anys)

Raons per aprendre amb nosaltres

Aquesta etapa està concertada pel
LaSalle-Gracia-02-156
Els eixos de l’etapa de primària
Logo NCA

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Primària

És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur. És un moment de trobada, benvinguda, reflexió, interioritat, planificació i motivació de la jornada. És un moment per a crear i viure l’expectativa de l’aprenentatge. Ens proporciona el moment i les eines per desenvolupar amb l’alumnat bons hàbits de preparació de la jornada a nivell personal, corporal, d’atenció… Tant des de la disposició interior fins l’organització necessària.

És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.

El desplegament dels SEMINARIS estarà relacionat amb el currículum de l’etapa educativa i es caracteritzarà per la síntesi del coneixement fonamental per garantir l’aprenentatge instrumental a la resta dels àmbits didàctics.

  • Pensament matemàtic
  • Pensament científic
  • Pensament artístic
  • Pensament lingüístic
  • Pensament tecnològic

És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentatge. És l’espai del SER.

Es caracteritzen per ser moments on es combinen diferents coneixements i estan basats en l’experimentació, la manipulació i la vivència.

  • Taller disciplinari: ERE, plàstica, Ed. física i música.
  • Taller interdisciplinari: es basen en crear activitats en les quals es relacionin els continguts teòrics amb la seva aplicació pràctica.

És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.

Consisteix en afavorir un aprenentatge globalitzat i competencial, creant alumnes autònoms, capaços de resoldre nous reptes en cooperació amb els altres.Els projectes tindran diferents fases:

  • Motivació. Activitats inicials.
  • Desenvolupament. Activitats de recerca.
  • Activitats de síntesi i producte final.

És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.

Amb aquest moment educatiu ajudarem l’alumnat a tenir cura del final del dia, de la sessió o del projecte, tancant la jornada amb tranquil·litat.

Mirar què hem fet, què hem après, què hem viscut i què falta per aprendre, per descobrir. És l’oportunitat de reflexionar individualment i cooperativament, per poder planificar els passos següents, identificar errades i aprendre’n.

És el moment d’activar processos de metacognició.

Petites píndoles o moments per a fomentar l’atenció i la relaxació.

Projectes propis d’Educació Primària

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars, o paraescolars, tenen la voluntat de complementar l’aprenentatge curricular i la formació integral dels nostres nens i joves.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website