Competències digitals

A La Salle Gràcia proporcionem un conjunt d’experiències fora de l’aula que permeten als nostres alumnes diferents maneres d’acostar-se al coneixement i els ofereixen una formació plena. La nostra escola considera el model d’integració de les tecnologies d’accés al coneixement en el currículum com un dels motors de canvi en el sistema educatiu. L’objectiu últim d’aquest projecte és crear entorns d’aprenentatge amb les TAC, integrant-les en totes les àrees, etapes i nivells.

L’ús generalitzat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) exigeix noves competències personals, socials i professionals per tal de poder afrontar els canvis constants que imposen els avenços tecnològics en tots els àmbits.

Aquesta revolució imposada per l’omnipresència de les eines TIC afecta també de manera molt especial el món educatiu.

La LOMLOE (LLEI Orgànica de Modificació de la LOE) contempla la competència digital com una competència fonamental en el mon actual i que ho serà en cara més en el futur, és per això que se centra molt en l’ús de les noves tecnologies, utilitzant-les per a què els nostres alumnes siguin més creatius i també més crítics, tenint més accés a la informació. Això sí, sempre fent-ne un ús responsable.

Una educació innovadora és aquella que incideix en allò que s’ensenya i en com s’aprèn, que prioritza les ganes d’aprendre, el dret a pensar i a entendre, i que ajuda a despertar el sentit crític de l’alumnat i del professorat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website