Música

A l’Escola La Salle Gràcia creiem que l’estudi de la música és molt important en la formació dels nostres alumnes ja que aporta un important bagatge cultural i és una disciplina que permet desenvolupar la nostra sensibilitat, així com altres aspectes que ajudaran en la formació del nen/a: la motricitat, la dicció, la memòria, atenció i concentració; el pensament lògic, la socialització, la coordinació, la tolerància, l’autocontrol, etc.

La música contribueix de manera efectiva en el desenvolupament intel·lectual, afectiu, interpersonal, psicomotor, físic i neurològic de l’infant, afavorint l’aprenentatge en altres àmbits, com la llengua o les matemàtiques.

  • LICEU: Hem dissenyat el nostre projecte d’Educació Musical (llenguatge i instrument) amb la col·laboració del Liceu comptant amb el professorat especialista de la nostra escola, per tal d’oferir al nostre alumnat en horari escolar (hores complementàries) l’oportunitat d’aprofundir en aquest coneixement.
    Per afavorir l’aprenentatge, es treballa en grups reduïts que afavoreixin l’atenció individualitzada, oferint cinc instruments diferents: clarinet, saxo, trompeta, trombó i bombardí.
  • La col·laboració amb el Liceu permetrà que els nostres alumnes es puguin preparar i presentar als exàmens oficials de llenguatge musical i instrument.

El projecte musical de Primària troba continuïtat en forma de diversificació de la matèria curricular de Música a 1r i 2n d’ESO, afegint també el Teatre com a fil conductor de l’educació artística a l’ESO, lligat a altres matèries, i al projecte DESTÍ propi de l’etapa, el projecte FAIG.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website