Robòtica

L’assignatura de robòtica es treballa en petit grups a les assignatures de càlcul o informàtica un cop a la setmana. Aquest projecte pretén respondre a les noves necessitats educatives que va imposant l’evolució de la societat, tenint com a objectiu desenvolupar les habilitats tecnològiques dels nostres alumnes.

L’aprenentatge de la robòtica pretén ser un ensenyament transversal, ja que actualment la programació ha esdevingut un nou llenguatge que s’iguala en importància als que treballàvem fins ara: llengua oral i escrita, llenguatge musical, llenguatge audiovisual i artístic i llenguatge o expressió corporal.

La robòtica és un aprenentatge estimulant i significatiu on els infants interactuen en un procés creatiu amb la tecnologia, on apliquen coneixements de matemàtiques, ciència i art i disseny.

D’altra banda, la robòtica està estretament relacionada amb un altre projecte de la nostra escola, l’aprenentatge cooperatiu. Es treballa en equip, superant reptes, dissenyant i presentant els resultats en col·lectivitat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website