Serveis

Serveis de l’escola

Menjador

LaSalle-Gracia-03-104

A La Salle Gràcia entenem el servei de menjador com un espai educatiu i, per tant, amb uns objectius ben definits en un doble vessant: l’àpat i el lleure. Transversalment a aquests blocs de la proposta educativa, en ambdós espais, menjador i temps d’esbarjo, es treballa des d’una pedagogia activa per tal de potenciar, la convivència, el respecte, els valors i l’autonomia dels infants i joves.

Els menús són elaborats diàriament a la cuina de l’escola amb l’assessorament de l’empresa Revisa en quant a la seguretat alimentària i l’elaboració dels menús. També elaborem menús per a alumnes amb intoleràncies o al·lèrgies diverses. Tots els menús estan elaborats per una dietista i passen els controls sanitaris de l’agència de salut pública de Barcelona.

Tant l’espai de menjador com l’espai de lleure estan supervisats per un equip de monitors i monitores.

Logopèdia

La Salle Gràcia ofereix el servei de logopèdia que diagnostica, valora i treballa per corregir dificultats en la pronúncia dels alumnes. Aquest servei està pensat per a alumnes d’infantil i els primers cursos de primària i es canalitza pels tutors i tutores.

Extraescolars

LaSalle-Gracia-01-Sony-20

Les activitats extraescolars són una bona eina per completar la formació d’infants i joves. Poder-les triar, permet treballar i desenvolupar les intel·ligències múltiples de cada individu en funció dels interessos, les necessitats o les capacitats, amb la finalitat de desenvolupar-les al màxim.

La participació en activitats extraescolars ofereix una forma de socialització fora del context formal de l’escola i de la família, afavoreix la relació entre iguals, la tolerància, l’acceptació d’altres punts de vista, la consolidació de valors com la cooperació, el respecte a l’altre i les normes bàsiques de comportament en entorns entre iguals. Tot un aprenentatge per a la vida!.

A La Salle Gràcia oferim una molt àmplia oferta d’extraescolars en àmbits diversos des de P3 a 2n de Batxillerat.

La Salle Gràcia

Club esportiu

Una educació integral inclou una educació per a la salut, l’activitat física i l’alimentació com a pilars de formació per a la vida.

El Club Esportiu La Salle Gràcia ofereix una proposta d’activitats extraescolars en l’àmbit esportiu on l’esport es practiqua des dels valors recollits en el Caràcter Propi lasal·lià: l’amistat, la responsabilitat, el treball en equip, el respecte i la convivència.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website